Tunkelon vesialueen osakaskunta

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen vesialueen ja siihen mahdollisesti liittyvien vähäisten maa-alueiden hallinnosta, käytöstä ja hoidosta. Osakaskunta toimii myös kalastuslaissa tarkoitettuna kalastuskuntana.

Tunkelon osakaskunnan yhteinen vesialue noudattaa Tunkelon kylän rajoja (Osa Längelmävettä, Pitkävesi, Tunkelonlahti, osa Syväjärveä, osa Junkinlahtea, osa Kukkojärvistä, pieni ja iso Ahvenjärvi ja ns. Vinninsaaren palsta. Osakaskunnan jäseniä ovat alueen  maanomistajat.

Osakaskunta hoitaa ja valvoo yhteisiä kalastusvesiä (mm. kalastus ja kalastusluvat). Yhteisellä vesialueella ei saa myöskään ilman lupaa rakentaa, ruopata, laskea putkia ja kaapeleita jne.

Lisätietoja kalastusasioista ja vesialueitten osakaskunnista saa mm. Längelmäveden kalastusalueen nettisivuilta ja osakaskuntien toimitsijoilta tai hoitokunnilta.


Yhteystiedot: Tunkelon vesialueen osakaskunnan asioita hoitaa toimitsija (kalastuskunnan esimies), joka on tällä hetkellä Ilmo Salo (p. 040-5200671. Varaesimies on Mikko Pajunen p. 040-5290691.

 

Kalastuslupien myynti: Neste Oil Länkipohja